BetSo88 Lingguhang aktibidad bonus hanggang 999

Talaan ng mga Nilalaman

BetSo88 Online Casino lingguhang aktibidad na bonus hanggang 999

BetSo88 Online Casino lingguhang aktibidad na bonus hanggang 999

  • 💥Mga bonus hanggang 999 sa huling araw!
  • 💥Tumanggap ng mga tiket araw-araw.
  • 💥pang-araw-araw na gawain.
 Kondisyon na tuntuninpremyo
DAY1Deposito 1001 Lottery Roulette
DAY2umabot sa 2000 ang pagtaya1 Lottery Roulette
DAY3umabot sa 3000 ang pagtaya1 Lottery Roulette
DAY4Deposito 3001 Lottery Roulette
DAY5umabot sa 4000 ang pagtaya1 Lottery Roulette
DAY6umabot sa 6000 ang pagtaya1 Lottery Roulette
DAY7Deposito 5001 Gintong Itlog

🔺(Lucky Roulette Bonus hanggang 77)
🔺(Golden Egg Bonus hanggang 999)

💡BetSo88 Online Casino Mga Pag-iingat:

1️⃣Dapat kumpletuhin ng mga kalahok ang mga pang-araw-araw na gawain upang makatanggap ng mga gantimpala

2️⃣Dapat kunin ng mga kalahok ang mga gantimpala sa oras; kung hindi, kakanselahin ang isang araw na validity period.

3️⃣Inilalaan ng BetSo88 Online Casinoang karapatan na baguhin, baguhin, wakasan, kanselahin, tanggihan o kanselahin ang promosyon na ito sa sarili nitong pagpapasya.

BetSo88 Online Casino

BetSo88 Online Casino 2